Home

Shareholders

On 7 September 2020, QLOC SA called on the shareholder to submit share documents to the company to dematerialize them. (first call)On 28 September 2020, QLOC SA called on the shareholder to submit share documents to the company to dematerialize them. (second call)

On 28 October 2020, QLOC SA called on the shareholder to submit share documents to the company to dematerialize them. (third call)

On 18 November 2020, QLOC SA called on the shareholder to submit share documents to the company to dematerialize them. (4th call)

On 9 December 2020, QLOC SA called on the shareholder to submit share documents to the company to dematerialize them. (5th call)

 

Company and headquarters

QLOC SA with headquarters in Warsaw

Address

ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warsaw

Register District Court

The District Court in Warsaw XIII Economy Department of the National Court Register

National Court Register number

0000341922

Tax identification number

5213548256

Share capital

100.000 PLN

Paid-up share capital

100.000 PLN

 

W dniu 07.09.2020 Spółka QLOC SA wezwała akcjonariusza do złożenia w spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. (pierwsze wezwanie)W dniu 28.09.2020 Spółka QLOC SA wezwała akcjonariusza do złożenia w spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. (drugie wezwanie)

W dniu 28.10.2020 Spółka QLOC SA wezwała akcjonariusza do złożenia w spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. (trzecie wezwanie)

W dniu 18.11.2020 Spółka QLOC SA wezwała akcjonariusza do złożenia w spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. (czwarte wezwanie)

W dniu 09.12.2020 Spółka QLOC SA wezwała akcjonariusza do złożenia w spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. (piąte wezwanie)

 

 

 

 • Firma i siedziba

  QLOC SA z siedzibą w Warszawie

 • Adres

  ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warszawa

 • Sąd rejestrowy

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Numer KRS

  0000341922

 • Numer NIP

  5213548256

 • Wysokość kapitału zakładowego

  100.000 PLN

 • Wysokość kapitału wpłaconego

  100.000 PLN