Firma i siedziba: QLOC SA z siedzibą w Warszawie

Adres: ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warszawa

Sąd Rejestrowy:  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000341922

Numer NIP: 5213548256

Wysokość kapitału zakładowego: 100.000 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego: 100.000 PLN


Company and headquarters: QLOC SA with headquarters in Warsaw

Address: Krakowiaków 36, 02-255 Warsaw

Register District Court:   The District Court in Warsaw XIII Economy Department of the National Court Register

National Court Register number: 0000341922

Tax identification number: 5213548256

Share capital: 100.000 PLN

Paid-up share capital: 100.000 PLN