Mortal Kombat 11

Our projects

November 19, 2019

Go to Projects

Mortal Kombat 11

Development and Quality Assurance project from Warner Bros. Games.

1. Platforma wyjściowa.
2. Platforma docelowa.
3. Zakres pracy DEV (np. porting + optymalizacja + art),
4. Zakres pracy QA (np. compliance + QAF etc.),
5. Zastosowana technologia, rozwiązania itp. (np. checkerboard rendering),
6. Wszystko, o co nie zapytaliśmy, a chcielibyście / warto dodać na temat tego projektu.


1. Source platform.
2. Goal platform.

3. DEV’s scope of work (e.g. porting + optimization + art),
4. QA’s scope of work (np. compliance + QAF etc.),

5. Incorporated technology, solutions, inventions etc. (e.g. checkerboard rendering),
6. Anything we didn’t ask but should be added or mentioned about that project.

Back to projects list

Other projects

Saints Row

Saints Row

Localization project from Plaion.

<a>Hogwarts Legacy</a>

Hogwarts Legacy

Localization project from Warner Bros. Games.

<a>The Witcher 3: Wild Hunt</a>
#qa

The Witcher 3: Wild Hunt

Quality Assurance project from CD Projekt RED.