<a>Hellblade: Senua’s Sacrifice</a>

Our projects

April 11, 2019

Go to Projects

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Development and Quality Assurance project from Ninja Theory.

1. Platforma wyjściowa.
2. Platforma docelowa.
3. Zakres pracy DEV (np. porting + optymalizacja + art),
4. Zakres pracy QA (np. compliance + QAF etc.),
5. Zastosowana technologia, rozwiązania itp. (np. checkerboard rendering),
6. Wszystko, o co nie zapytaliśmy, a chcielibyście / warto dodać na temat tego projektu.


1. Source platform.
2. Goal platform.

3. DEV’s scope of work (e.g. porting + optimization + art),
4. QA’s scope of work (np. compliance + QAF etc.),

5. Incorporated technology, solutions, inventions etc. (e.g. checkerboard rendering),
6. Anything we didn’t ask but should be added or mentioned about that project.

Back to projects list

Other projects

Disco Elysium

Disco Elysium

Localization project from ZA/UM.

Civilization VI

Civilization VI

Localization project from 2K.

Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11

Development and Quality Assurance project from Warner Bros. Games.