Tencent Acquires Poland’s 1C Entertainment

 

Polish game development group 1C Entertainment SA said today it has been acquired by Tencent.

 

The two closed a deal reached in late November, in which Tencent agreed to take all shares previously owned by 1C Entertainment’s previous parent, 1C, giving it a majority stake in the Warsaw-headquartered company and all of its subsidiaries. The deal also stipulated that 1C Entertainment and all subsidiaries with “1C” in their names will be renamed within six months of the deal’s completion. Rebranding details will be communicated to the press and partners separately.

1C Entertainment said it looks forward to joining the Tencent family and expects to reap the benefits of numerous synergies between the two companies.

“We are truly excited by this deal. It is an amazing opportunity for 1CE to achieve our wildest dreams and aspirations in the video games business. Our vision and passion will be now backed by a leading global games company, and I am humbled by the unique chance of working together with Tencent and the other top creative minds that are part of its global ecosystem,” said Tomasz Nieszporski, 1C Entertainment management board member.

“We couldn’t be more pleased to work with the talented team at 1C Entertainment, supporting them as they embark on a new phase of growth,” said Tencent Games Global Chief Technology Officer Li Shen.

 

About 1C Entertainment

1C Entertainment is an international group headquartered in Warsaw with offices around Europe that handle game production, distribution and services for video game developers. 1C Entertainment has successfully launched over 100 game titles, including critically acclaimed series such as King’s Bounty, Men of War and Space Rangers. The company releases video games for all platforms through its global network of partners digitally and in retail.

Its QLOC subsidiary offers first-class services for the biggest players in the video game industry – EA, Capcom, Warner Bros., CD PROJEKT RED, Activision and BANDAI NAMCO Entertainment among others. QLOC’s broad offering cover co-development, testing and localization. Its portfolio includes highly-acclaimed titles like Devil May Cry, Dark Souls Remastered, Mortal Kombat, Cyberpunk 2077, Hellblade and many more.

1C Entertainment’s Muve subsidiary is a distributor of digital video games through an extensive network of affiliated partners across Europe, as well as internet retailer of physical (board games, licenses merchandise) & digital products (video games, ebooks and audiobooks)

And its Cenega subsidiary is a leading company in the video games distribution sector in Central and Eastern Europe, and the only company in the region offering such services in more than one country. The company’s operations also include production and distribution of pop-culture merchandise (such as jigsaw puzzles, clothing, etc.) under the Good Loot brand and comprehensive marketing and PR services for digital products under the Yagamedia agency brand.

For more information about 1C Entertainment and its games, please visit the official 1C Entertainment website.

 

About Tencent

Tencent uses technology to enrich the lives of Internet users. Every day, hundreds of millions of people communicate, share experiences, consume information and seek entertainment through our integrated platforms. Tencent’s diversified services include QQ, Weixin/ WeChat for communications; Qzone for social networking; QQ Game Platform for online games; QQ.com and Tencent News for information and Tencent Video for video content.

Tencent was founded in Shenzhen in 1998 and went public on the Main Board of the Hong Kong Stock Exchange in 2004. The Company is one of the constituent stocks of the Hang Seng Index. Tencent seeks to evolve with the Internet by investing in innovation, providing a mutually beneficial environment for partners, and staying close to users.

 

Polish version

 

Tencent nabywa polską spółkę 1C Entertainment

Polska grupa deweloperska z branży gier wideo 1C Entertainment S.A. poinformowała dzisiaj o przejęciu spółki przez Tencent.

Transakcja została sfinalizowana na podstawie umowy  z końca listopada 2021 r, w której Tencent zgodził się objąć wszystkie akcje będące dotychczas w posiadaniu 1C, czyli byłej spółki macierzystej 1C Entertainment, i tym samym pakiet większościowy w polskiej spółce i jej spółkach zależnych.

Ponadto, 1C Entertainment oraz jej spółki córki z „1C” w nazwie mają je zmienić w ciągu sześciu miesięcy od zawarcia umowy. Szczegóły zostaną przekazane prasie i partnerom w oddzielnych komunikatach.

1C Entertainment oczekuje niecierpliwie na moment dołączenia do rodziny Tencent i ma nadzieję skorzystać na licznych synergiach pomiędzy oboma podmiotami.

„Cieszymy się z podpisania tej umowy. To dla 1CE niesamowita okazja, by spełnić nasze najśmielsze marzenia i aspiracje na rynku gier. Nasza wizja i pasja dostaną wsparcie od wiodącej firmy na globalnym  rynku gier wideo, a ja cieszę się na wyjątkową szansę współpracy z Tencent i najlepszymi kreatywnymi umysłami współtworzącymi ich globalny ekosystem — powiedział Tomasz Nieszporski, członek zarządu 1C Entertainment.

„Cieszymy się z perspektywy współpracy z utalentowanym zespołem grupy 1C Entertainment, wpierając ich gdy wkraczają w nową fazę swojego  rozwoju” powiedział Li Shen, Tencent Games Global Chief Technology Officer.

 

1C Entertainment — informacje

1C Entertainment to międzynarodowa grupa z siedzibą główną w Warszawie i filiami w Europie, które działają w branżach produkcji, dystrybucji i usług dla twórców gier wideo. Grupa 1C z powodzeniem wydała ponad 100 gier wideo, w tym  powszechnie docenione przez krytyków serie King’s Bounty, Men of War i Space Rangers. Grupa wydaje gry wideo na wszystkie platformy w formie cyfrowej i pudełkowej za pośrednictwem globalnej sieci partnerów.

W skład grupy 1C Entertainment wchodzą:

  • QLOC, który świadczy najwyższej jakości usługi dla największych graczy w branży gier wideo — EA, Capcom, Warner Bros., CD PROJEKT RED, Activision, BANDAI NAMCO Entertainment i wielu innych. Szeroka oferta QLOC zawiera współprodukcję, testowanie i lokalizację gier. W dorobku spółki znajdują się takie bestsellery jak Devil May Cry, Dark Souls Remastered, Mortal Kombat, Cyberpunk 2077, Hellblade i wiele innych.
  • Muve, który świadczy usługi cyfrowej dystrybucji gier wideo za pośrednictwem rozbudowanej sieci partnerów afiliacyjnych w Europie oraz zajmuje się także sprzedażą detaliczną gier w wersji pudełkowej i cyfrowej, oraz innych produktów fizycznych (m.in. gier planszowych, gadżetów).
  • Cenega – wiodąca spółka na rynku dystrybucji gier wideo w Europie Środkowej i Wschodniej oraz jedyna spółka w regionie oferująca takie usługi w więcej niż jednym kraju. Działalność spółki to także produkcja i dystrybucja towarów związanych z popkulturą (np. puzzli, odzieży itp.) w ramach marki Good Loot oraz kompleksowe usługi marketingowe i PR-owe dla produktów cyfrowych pod marką agencji Yagamedia.

Więcej informacji o grupie 1C Entertainment i jej produktach można znaleźć na oficjalnej stronie 1C Entertainment.

 

Tencent — informacje

Tencent wzbogaca życie użytkowników Internetu za pomocą technologii. Codziennie setki milionów ludzi komunikują się, dzielą emocjami, otrzymują informacje i szukają rozrywki za pośrednictwem naszych zintegrowanych platform. Zróżnicowana oferta usług Tencent zawiera komunikatory QQ, Weixin/WeChat; portal społecznościowy Qzone; platformę gier sieciowych QQ Game Platform; serwisy informacyjne QQ.com i Tencent News oraz serwis wideo Tencent Video.

Przedsiębiorstwo Tencent zostało założone w 1998 roku w Shenzhen, a na głównym parkiecie giełdy papierów wartościowych w Hongkongu zadebiutowało w roku 2004. Spółka wchodzi w skład indeksu akcji spółek Hang Seng Index. Korporacja Tencent dąży do ewolucji wraz z Internetem, inwestując w nowatorskie rozwiązania, zapewniając swoim partnerom korzystne środowisko do rozwoju oraz pozostając blisko swoich użytkowników.